Hoe kan je een echt goedkope autoverzekering afsluiten?

Op het ogenblik dat je de premie van jouw autoverzekering gaat vergelijken met deze van vrienden of familieleden is de kans bijzonder groot dat deze een aanzienlijk verschil zal laten optekenen. Het is dan ook zo dat de verzekeringspremie van een autoverzekering op ongelofelijk veel verschillende vlakken wordt beïnvloed. Niet alleen het type auto speelt op dit vlak bijvoorbeeld een belangrijke rol, wat verder ook te denken van je eigen schadeverleden als bestuurder? Veel mensen staan er niet bij stil, maar het is in de praktijk op heel wat verschillende manieren mogelijk om toe te werken tot het realiseren van een echt goedkope autoverzekering. Ben jij ook benieuwd naar hoe je nu echt een voordelige autoverzekering kan afsluiten? Dan moet je vooral even grondig de tips doorlezen hier op deze pagina!

             1.) Welk soort autoverzekering heb je nodig voor jouw auto?

Wanneer er informatie wordt verstrekt over de meest goedkope autoverzekering op de markt zal je kunnen vaststellen dat die informatie in het merendeel van de gevallen nagenoeg volledig gaat over de zogenaamde WA-verzekering. Voor dit type van autoverzekering geldt dat de premie zo laag kan worden gehouden omdat er eigenlijk slechts een zeer beperkte dekking wordt aangeboden. In tegenstelling tot de andere soorten autoverzekeringen die je op de markt terug kan vinden is het dan ook zo dat deze op geen enkele manier schade aan de eigen auto verzekerd. Met andere woorden, raak je betrokken in een ongeval of is er sprake van diefstal of vandalisme? Dan zal je zelf moeten opdraaien voor alle kosten die dit met zich meebrengt.

Bovenstaande lijkt in eerste instantie voor veel mensen toch niet bijzonder interessant te zijn. Dit geldt eigenlijk voor iedereen die een duurdere auto heeft aangekocht en / of voor iedereen die bijvoorbeeld dagelijks de auto gebruikt om (verre) verplaatsingen mee te maken. In dat geval zijn er nog twee andere  autoverzekeringen die je zou kunnen afsluiten, namelijk:

  1. De beperkt cascoverzekering;
  2. De volledige cascoverzekering;

Voor de beperkt cascoverzekering geldt dat ze reeds verschillende vormen van eigen schade verzekerd. Het gaat hierbij onder meer om schade veroorzaakt door brand, een natuurramp, diefstal of vandalisme, etc. De schade die je zelf veroorzaakt tijdens een ongeval is nog steeds niet verzekerd. Daarvoor moet je kijken in de richting van een allrisk autoverzekering (of dus een volledige cascoverzekering). Let wel, dan is er van een echt goedkope autoverzekering uiteraard niet echt sprake meer. Deze verzekering is namelijk behoorlijk duur.

             2.) Voer altijd een vergelijking uit bij een autoverzekering afsluiten

Een goedkope autoverzekering komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dit betekent dat je er als potentiële verzekeringnemer toch iets voor zal moeten doen. Wat dan? Wel, in eerste instantie is het altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat je een goed beeld krijgt van alle verschillende autoverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Daarmee bedoelen we niet alleen het type autoverzekeringen, maar ook het aanbod bij de verschillende verzekeraars. Het is namelijk absoluut niet zo dat de verzekeringspremie van een autoverzekering altijd en bij elke verzekeraar dezelfde is, integendeel. Wil jij dus zeker zijn van een echt goedkope autoverzekering? Dan moet je altijd even de prijzen van de verzekeringen vergelijken bij de verschillende verzekeraars. Zo kan je meteen een aardig bedrag uitsparen.

             3.) Het eigen risico, hoe variabel is die precies?

Voor verschillende verzekeringen geldt dat het eigen risico dat er bij van toepassing is kan worden aangepast. Dit is één van de belangrijkste aandachtspunten waar nochtans veel mensen niet bij stil blijven staan. Het eigen risico wordt standaard vrij gemiddeld gehouden. Op deze manier tracht men een optimale balans te vinden tussen enerzijds een voordelige periodieke verzekeringspremie en anderzijds een beperkt bedrag dat bij het optreden van schade zelf dient te worden betaald. Kan jij je niet vinden in het standaard eigen risico dat van toepassing is op de autoverzekering van je keuze? In dat geval is het ten allen tijde mogelijk om dat te laten aanpassen door de verzekeraar in kwestie. Ook op deze manier kan er zeker worden toegewerkt naar het bekomen van een echt goedkope autoverzekering.

Er dient nog een belangrijke kanttekening te worden gemaakt bij bovenstaand punt. Het is namelijk zo dat je bij het verhogen van het eigen risico ook altijd stil moet blijven staan bij het moment waarop je mogelijks aanspraak dient te maken op je autoverzekering. In dat geval zal je het hogere bedrag namelijk eerst zelf moeten betalen vooraleer de verzekeraar tussen zal komen in het vergoeden van de schade. Je moet er dus wel voor zorgen dat het eigen risico voor jou nog financieel haalbaar is. Anders kan je alsnog geconfronteerd worden met vervelende verrassingen. Een goedkope autoverzekering kan je dus heel wat geld besparen, maar hou zeker rekening met alle betrokken factoren.

             4.) Ook de auto beïnvloedt de verzekeringspremie

Eveneens een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering heeft te maken met de specificaties van de auto die je wenst te laten verzekeren. Dit is een factor waar je na aankoop uiteraard niets meer aan kunt doen. Je zal hier dan ook vooral bij moeten blijven stilstaan op het ogenblik dat je de auto gaat aankopen. Enkele belangrijke zaken waar je op dit vlak rekening mee moet houden zijn onder meer:

  1. Het type voertuig (een coupe of een cabrio kan een verschil maken);
  2. Het vermogen van de motor;
  3. Hoe milieuvriendelijk (of onvriendelijk) de auto is;

Bovenstaande moet bovendien ook in lijn worden gezien met de leeftijd van de bestuurder. Het is bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering altijd zo dat je moet proberen om het risico voor de verzekeraar zo laag mogelijk te houden. Zolang er sprake is van een aanzienlijk risico is het namelijk zo dat de verzekeringspremie vrij hoog zal blijven uitvallen. In ieder geval, wil je een goedkope autoverzekering afsluiten? Dan zal je daarvoor dus zeker en vast rekening willen houden met de specificaties van de auto die je wenst aan te kopen.